Commissies en beheerders

Commissies en beheerders

Niet alleen het bestuur kan alles aan, om een actieve vereniging als de onze te kunnen “runnen”.  Daarom zijn er binnen Crescendo de volgende commissies actief:

Fanfarecommissie

De fanfarecommissie verzorgt het lenteconcert, en concours/ festival deelname van het fanfare – orkest. Daarnaast fungeert de fanfarecommissie, in nauwe samenwerking met de dirigent, als muziekcommissie. Zijn hierdoor medeverantwoordelijk voor de muziek- en programmakeuze. De organisatie is ook in handen van deze commissie. Zij verzorgt de voorbereiding en dagindeling van een evenement en bewaakt de gehele voortgang en rapporteert dit aan het bestuur.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie onderhoudt het contact en is het aanspreekpunt voor TacT-Muziek, verzorgt het lente – concert, deelname aan examens of festivals van het OCV, OSO, SWG en opleiding algemeen. Zij verzorgt de voorbereiding en de dagindeling van een jeugd-evenement en bewaakt de gehele voortgang en rapporteert dit aan het bestuur.

Gebouwbeheer

Het gebouwbeheer verzorgt bijeenkomsten in het gebouw en tevens het onderhoud van het gebouw en het terrein.

Instrumentenbeheer

Zij is verantwoordelijk voor onderhoud-, reparaties-, uitgifte- en ontvangst van muziekinstrumenten

Muziekbeheer

Het muziekbeheer bestelt-, archiveert- en verzorgt de uitgifte- en inname van bladmuziek in nauw overleg met de muziekcommissie.

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert voor Crescendo o.a. Bourgondisch Voorthuizen en Voorthuizen Bruist.

Website en internet beheer

Onderhoudt de website, Facebook, Instagram en Twitter.

Reacties zijn gesloten.