Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Ben jij lid van Crescendo en heb jij last van pesten, je buitengesloten voelen, agressie, geweld, discriminatie of (seksueel) ongewenst gedrag en wil je hier met iemand over praten?
Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor jou. Zij luistert naar je verhaal en samen kijkt de vertrouwenspersoon met jou naar jouw situatie en mogelijke oplossingen. Alles wat je vertelt blijft geheim. De vertrouwenspersoon zal nooit zonder toestemming iets delen met anderen.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

 • Opvangen, begeleiden en coachen van leden en ouders van jeugdleden die last hebben van zich buiten gesloten voelen, pesten, agressie, geweld, discriminatie, (seksueel) ongewenst gedrag of andere situaties waarin ze de behoefte hebben om met een neutraal persoon van gedachten te wisselen.
 • Voorlichten/informeren van leden over de werkwijze van de vertrouwenspersoon.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over zaken die opvallen.

Wat zijn de stappen die een vertrouwenspersoon kan nemen om een lid te ondersteunen?

 • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Adviseren en ondersteunen van docenten, dirigenten en bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Verzorgen van eerste opvang van een lid of leden die zijn lastiggevallen en hulp en advies nodig hebben.
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur of anderen binnen de vereniging.
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende en/of gezaghebbende instanties.
 • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Wie is de vertrouwenspersoon?
Hallo, ik ben Janette Koot en per 2 februari 2023 vertrouwenspersoon van muziekvereniging Crescendo. Ik woon in Voorthuizen, ben getrouwd met Gerben en samen hebben wij drie kinderen die inmiddels uitgevlogen zijn. Ik ken Crescendo doordat onze dochter een aantal jaar lid is geweest. Verder wonen we natuurlijk in een fijn dorp waar je veel mensen kent, zo ook meerdere leden van Crescendo.
In het dagelijks leven werk ik bij Zorgbelang in Arnhem. Hier ben ik cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang, specifiek voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psycho-geriatrische aandoening (bijvoorbeeld mensen met dementie).
Het is fijn om mensen te helpen door een luisterend oor te zijn en samen te kijken hoe we een ontstane situatie op kunnen lossen.
Gebeurt er dus iets wat je niet fijn vindt en waar je met iemand over wil praten? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt mij bereiken op 06-42 612 798 of janettekoot @ live.nl

Reacties zijn gesloten.