1945 – 1968

1945 - 1968

1959 Alles staat gereed voor de tuinfeesten

Grond aankopen

Op 12 april 1951 besluit de ledenvergadering een stuk grond van 8 m breed te huren van de fam. Bouw. Dit i.v.m. de tuinfeesten. Vervolgens wordt 8 december 1955 besloten een stuk grond van 560 m2 van de gemeente Barneveld te kopen, 

Tuinfeesten

Natuurlijk mogen we de legendarische tuinfeesten in Voorthuizen niet vergeten. Vele jongeren en ouderen uit de wijde omgeving hebben deze avonden bezocht. Johannes van de Kamp was mede-oprichter van deze festiviteiten. Van de Kamp was de spil en steunpilaar van de organisatie van de tuinfeesten. Jarenlang heeft hij zich op vele terreinen binnen de muziekvereniging ingezet. Een  belangrijk man in het voortbestaan van Crescendo. Op 1 september 1934 werd er een feestavond gehouden. Het terrein voor de muziektent werd feestelijk verlicht en er kwamen die avond meer dan 1000 bezoekers. Eigenlijk was dit al een voorloper van de latere tuinfeesten. Pas op 18 juli 1950 werd de eerste tuinfeestavond gehouden. Uit het vele archiefmateriaal dat hiervan nog aanwezig is, blijkt dat deze avond werd verzorgd door “De Strooidarpers” uit Zutphen. Ingegeven door het feit dat ook toen al vele toeristen in en om Voorthuizen vertoefden, zijn deze avonden uitgebreid tot een 6-tal per seizoen.  

In 1951 kwam de Kon. Militaire Kapel een concert verzorgen. In 1959 toen men al 10 jaar, met medewerking van vele leden en buitenstaanders, de tuinfeesten had georganiseerd, bleken ruim  65.000 bezoekers de feesten te hebben bezocht. Vele beroemde artiesten traden op tijdens de tuinfeesten, o.a. André van Duin, Willie en Willeke Alberti, Het Coctail Trio, enz., enz. Eén van de toppers was  het optreden van de Blue Daimonds in 1961. Dit trok ongeveer 4500 bezoekers. Echter door de TV en de steeds hoger wordende gage van de top-artiesten worden de risico’s te hoog voor een dergelijk “buiten”gebeuren. Daarom besluit het bestuur en de tuinfeestcommissie in december 1969 geen  tuinfeesten meer te organiseren. Hiermee viel ook een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging weg. In 1963 bedankte Joh. van de Kamp om gezondheidsredenen als bestuurslid. Het ere-lidmaatschap werd hem verleend. Op 1 maart 1966 was hij 40 jaar lid van zijn muziekvereniging en op 20 april 1966 moesten we hem ten grave dragen.

Het eerste jeugd-orkest

1962 Jeugd-orkest
1962 jeugd-orkest (huidige leden hieruit zijn Dik Pater, Evert van den Broek en Hans van den Heuvel
1968 - 60 jarig jubileum

Reacties zijn gesloten.