1909 – 1940

1909 - 1940

Op meerdere fronten blijkt dat “CRESCENDO” in het verleden erg vooruitstrevend was. Zo ook met het bouwen van een eigen muziektent. Het steeds maar moeten repeteren in een schoolgebouw, waar de banken eerst aan de kant moesten worden geschoven of in het gebouw “het nut van ‘t algemeen” had zijn bezwaren. Dit vond het toenmalige bestuur ook. Reeds in 1921 wordt er in het bestuur gesproken over de bouw van een muziektent. Dit wordt in 1922 nogmaals aangehaald. Pas in 1928 komt de bouw van een muziektent weer op een ledenvergadering ter sprake. De heer Stomphorst stelt voor om gezamenlijk met de Oranjevereniging een muziektent in Voorthuizen te bouwen. De heer Johannes van de Kamp komt in de jaarvergadering in 1929 hierop terug en zegt: “…. dat hiervoor geen geschikt stuk grond is te vinden. En dat de buurtschapconcerten dan waarschijnlijk komen te vervallen. Dit zal donateurs kosten”, zo meende hij.

In 1930 wordt hiervoor een speciale ledenvergadering bijeen geroepen. Echter met weinig resultaat. In 1931 wordt er een collecte gehouden. In 1932 is er al een behoorlijk bedrag beschikbaar.

In een aparte ledenvergadering in 1932 worden de voorzitter T. Weymar en penningmeester Johannes van de Kamp door de leden gemachtigd grond aan te kopen voor de bouw van een muziektent aan de Van den Berglaan. Op 30 april is de koopakte bij de notaris gepasseerd. Al gauw moest er een strook grond aan de zuidkant van het aangekochte terrein worden bij gehuurd. De bouwtekening voor de muziektent is gemaakt door de heer A. Leussink. De inschrijvers voor de aanbesteding van de bouw waren allen uit Voorthuizen. Al met al wordt uiteindelijk op 5 oktober 1932 de muziektent officieel geopend. In 1937 wordt besloten in de kelder onder het gebouw een betonnen vloer aan te brengen. Deze wordt door W. Polhout uitgevoerd. 

1933 - 25 jarig jubileum
1934 Crescndo staat naast de open muziektent om deel te nemen aan de Koninginnedag optocht

Reacties zijn gesloten.