1908

Oprichting

In december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Op de tweede vergadering in januari 1908 waren er enige jonge mannen aanwezig die na afloop van die vergadering met elkaar overlegden of het in Voorthuizen mogelijk was om een fanfaregezelschap op te richten. Zo’n muziekgezelschap zou dat kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de dorpsfeesten en allerlei andere dorpsfestiviteiten. De heer G. Versteeg was de “ontwerper” van dit plan. 

Op 8 februari 1908 kwamen ruim dertig personen in het hotel van dhr. van den Bos bijeen. Hiervan waren er 29 die zich al opgaven als lid. Al gauw werd er een bestuur gekozen. Het zag er zo uit: Joh. van de Heuvel, voorzitter; G.J. Willemsen, secretaris; terwijl de heren R. Schuur, A. Gaasbeek en H. Effrink bestuursleden zonder een bijzondere functie waren. Maar nu was er nog    

geen enkel muziekinstrument.                        Door middel van een huis aan huis collecte slaagde men er in om voldoende geld bij een te halen. Ook werd er steun gevraagd en gekregen door een spaarbank uit Barneveld. Door het plaatsen van een advertentie in “Het Nieuws van de Dag” hoopte men muziekinstrumenten te kunnen kopen.Hierop kwam niet meteen een reactie. Echter veertien dagen later op een zaterdagavond werd er een fanfare bezetting aangeboden uit Gravelande. De voorzitter ging samen met de directeur uit Putten eens kijken. De koop werd gesloten. Men kreeg de beschikking over zestien instrumenten en ook werden er twee trommen aangeschaft. Onze eerste trommelslagers waren Th. van Effrink en A. van Eede. In de schuur van Joh. van de Heuvel deelde de directeur op een zaterdagmiddag de instrumenten aan de leden uit en begon meteen met het geven van muzieklessen. De voorzitter had direct al een schoollokaal voor het houden van de wekelijkse repetitie aangevraagd bij de burgemeester

Reacties zijn gesloten.