Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten

Bij Crescendo is een onderverdeling in blaasinstrumenten en ritmisch- en melodisch slagwerk. We gaan hieronder de verschillende instrumentsoorten laten zien en horen.

Blaasinstrumenten

Bugel

De bugel of flügelhorn is een koperen blaasinstrument dat een belangrijk instrument is in fanfare-orkesten. Het instrument is gestemd in Bes of Es met drie ventielen.

Kenmerkend voor een fanfarekorps is dat er veel bugels in zitten. Een bugel is een bij het grote publiek vrij onbekend muziekinstrument met een relatief zachte, warme klank. De bugel lijkt op het eerste gezicht op een trompet, maar de trompet heeft een schellere, hardere klank. De bugel is ontworpen door Adolphe Sax, ook de uitvinder van de saxofoon.

(hier een geluidsbestand) 

Trompet

De trompet klink vrij hoog en heeft een heldere doordringende toon. 

(hier een geluidsbestand)

Es- cornet

In vergelijking met de bugel is de cornet wat lastiger bespeelbaar door de engere mensuur. De toon van de kornet is hierdoor minder mild dan die van de bugel, maar duidelijk milder dan die van de trompet.

Saxofoon familie

Een sopraansaxofoon of sopraansax is een van de kleinste (en hoogste) leden van de saxofoonfamilie. De soprillo en de sopraninosaxofoon zijn kleiner terwijl de altsax één maat groter is. Een sopraansax is doorgaans recht, in tegenstelling tot de alt en lagere leden van de saxofoonfamilie. Maar de sopraansax komt ook in een gebogen vorm voor (vorm van een altsax)

Een altsaxofoon of altsax of alto is de meest voorkomende uitvoering van de saxofoon. Het instrument is uitgevonden door Adolphe Sax en staat gestemd in de toonsoort Es hoewel ook uitvoeringen in C voorkomen. De altsax is goed te herkennen aan de rechte hals (bovenste stuk waarop het mondstuk bevestigd wordt), die boven de body (de rest van het instrument tot aan de beker) abrupt naar beneden knikt. De hals van de eveneens veel gebruikte en grotere tenorsaxofoon is daarentegen welvend.

  1. Sopraan-saxofoon; 2. Tenor-saxofoon 

(hier een paar geluidsbestanden)

Hoorn

Rond 1900 werd de dubbelhoorn ontwikkeld, een combinatie van F-hoorn en Bes-hoorn in één instrument. Hiermee kon de romantische toon van de F-hoorn gecombineerd worden met de voordelen van een kortere buis (de Beshoorn). 

( hier een geluidsbestand)

Trombone (tenor)

De trombone is een blaasinstrument dat tot het scherpe koper wordt gerekend. De naam stamt van het Italiaanse tromba met het suffix one en betekent dus “grote trompet”. In de volksmond wordt dit instrument ook schuiftrompet genoemd, wat eigenlijk de naam van een ander koperinstrument is.

De trombone is familie van de trompet en in de meest voorkomende vorm (de tenortrombone) is zij tweemaal zo lang als de B♭-trompet. Een trombone bestaat uit drie onderdelen:

En klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

Bas-trombone

Ook bij Crescendo wordt dit instrument bespeelt. Binnen de lichte muziek wordt alleen gebruikgemaakt van tenor- en bastrombone. In ons fanfare-orkest wordt voornamelijk gebruikgemaakt van een drievoudige bezetting bestaande uit twee tenortrombones en één bastrombone.

En klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

Euphonium

Een Eufonium of tenortuba is een koperen blaasinstrument. De toon is te vergelijken met een baritonzanger. De naam eufonium komt oorspronkelijk van het Griekse woord euphonos, wat betekent “mooiklinkend”: eu (spreek uit ‘ui’ of ‘eu’) betekent “mooi” of “goed” en phonè betekent “klank” of “geluid”. Bijna alle huidige eufoniums zijn uitgevoerd met drukventielen. Iemand die op een eufonium speelt wordt een eufoniumspeler genoemd. Het eufonium behoort tot de tubafamilie. De tenorsaxhoorn, gewoonlijk kortweg ‘bariton’ genoemd, een gelijksoortig instrument, is daarentegen een saxhoorn. Over het algemeen is het eufonium even groot als of iets groter dan de bariton. Het eufonium heeft drie of vier ventielen.

En klinkt zo! (hier een geluidsbestand)

Bastuba (Bb en Es)

De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumenten in het bas-register. Instrumenten die onder de tubafamilie worden geschaard zijn het eufonium (soms tenortuba genoemd) en de (bas)tuba’s (gestemd in F, Es, C of Bes). In amateurblaasorkesten in Nederland en Vlaanderen heeft men echter dikwijls over de Bes- of Es-Bas. Is het grootste koperblaasinstrument in het fanfare-orkest.

En klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

Slagwerk ( ritmisch en melodisch)

We beginnen met een aantal ritmische slagwerkinstrumenten. 

Drumset

Het drumstel (een combinatie van trommels, bekkens en soms ook percussie-instrumenten)wordt veelal gebruikt in pop- en rockbands, in jazzmuziek en steeds vaker in orkestverband.

En klinkt zo! 

Grote trom

Onder slagwerk in het algemeen wordt in de muziek verstaan: de muziekinstrumenten die men doorgaans door middel van een slagtechniek bespeelt, zoals de diverse soorten trommelsbekkens en kleinere instrumenten zonder specifieke toonhoogte.

En klinkt zo! (hier een geluidsbestand)

Bekkens

Dit slagwerkinstrument wordt gebruikt om het basis ritme aan te geven en voor effecten ter ondersteuning van de muziek. En klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

Bij instrumenten

Dit soort slagwerkinstrumenten zijn allemaal ontwikkelt om de muziek te ondersteunen met speciale effecten. 

Ze klinken zo! ( geluidsbestanden)

En nu zijn de melodische slagwerkinstrumenten aan de beurt.

Paukenset

En er bestaan slagwerkinstrumenten met een specifieke toonhoogte, zoals de pauken en de gong.

En klinken zo! ( geluidsbestand)

Marimba

Idiofoon: het geluid wordt door van nature klankrijk materiaal (een vaste stof die in hoorbare trilling kan worden gebracht) veroorzaakt (vb. marimba – hout, triangel – metaal)

En klinken zo! (hier een geluidsbestand)

Xylofoon

Idiofoon: het geluid wordt door van nature klankrijk materiaal (een vaste stof die in hoorbare trilling kan worden gebracht) veroorzaakt  xylofoon – hout)

Klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

klokkenspel

Weer een effect-slagwerkinstrument, maar nu om een klokkenspel te intimideren.

En klinkt zo! ( hier een geluidsbestand)

Reacties zijn gesloten.