Nieuwe bestuurssamenstelling

Tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2023 heeft het bestuur enkele nieuwe bestuursleden kunnen benoemen. Heel erg blij zijn we dat het bestuur versterkt is met 3 nieuwe bestuursleden. Met de versterking door Johan van den Heuvel, Denise Roskam en Marlijn Messelink krijgt het bestuur in 1 keer een blok ervaring erbij.

Lees verder

Vertrouwenspersoon binnen Crescendo

Een veilige omgeving voor onze leden is erg belangrijk. Ongewenst gedrag kan overal voorkomen. Ook bij een vereniging. Om dit bespreekbaar te maken heeft Crescendo een vertrouwenspersoon aangesteld die onafhankelijk van onze vereniging beschikbaar is

Lees verder