Nieuwe bestuurssamenstelling

Tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2023 heeft het bestuur enkele nieuwe bestuursleden kunnen benoemen. Heel erg blij zijn we dat het bestuur versterkt is met 3 nieuwe bestuursleden. Met de versterking door Johan van den Heuvel, Denise Roskam en Marlijn Messelink krijgt het bestuur in 1 keer een blok ervaring erbij.

Johan van den Heuvel is al sinds 1988 lid van onze mooie vereniging en op vele manieren actief. Natuurlijk kennen wij hem allemaal als trompettist maar hij is ook actief bij het mooiste evenement van Voorthuizen “Bourgondisch Voorthuizen”.

Denise Roskam is als jonge trompettist sinds 2007 lid. Binnen de vereniging draait ze al een tijdje mee in de fanfare commissie en is ze niet vies van handen uit de mouwen steken. Met deze ervaring op zak kijken we uit naar een mooie samenwerking.

Marlijn Messelink is sinds 1997 lid van onze vereniging. Zij is al jaren op vele manieren actief geweest. Fanfare commissie, opleidingscoördinator, …..

Allemaal zeer betrokken leden met talenten die we binnen een bestuur en vereniging goed kunnen gebruiken. Wij wensen hen dan ook heel veel plezier toe en succes met hun bestuurstaken.

Helaas heeft Anouk Lozeman afscheid genomen van het bestuur. Dit vinden we heel erg jammer maar we kijken terug op een zeer fijne samenwerking en danken haar voor alles wat ze heeft mogen doen. Gelukkig zal ze nog steeds de fanfare commissie ondersteunen :-).

Ook heeft Wilco Hamstra door omstandigheden vroegtijdig moeten afhaken als penningmeester.

Hans den Holder was herkiesbaar als voorzitter. De komende 3 jaar zal hij opnieuw de voorzittersrol pakken. Marieke Engelen (secretaris) blijven het komende jaar ook verbonden aan het bestuur.

Van links naar rechts: Johan van den Heuvel, Marlijn Messelink, Denise Roskam, Hans den Holder, Marieke Engelen (secretaris) ontbreekt op de foto.

Reacties zijn gesloten.